Predstavniki Občine Škofja Loka, zastopani v svetih javnih zavodov