Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi

Načini oddaje

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku