Občina Škofja Loka

Osnovni podatki

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Tine Radinja
SI18947271
5883318000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0132 2010 0007 116 SI56 0132 2522 0309 159 (Upravna taksa)
BSLJSI2X

Kontaktni podatki

04 511 23 00
04 511 23 01
obcina@skofjaloka.si
Povezava
Povezava

Predstavitev

1994
146
62
24836
E-CRP, MNZ, Število oseb s prebivališčem v občini, stanje 4.1.2022
Povezava