NADZORNI ODBOR OBČINE ŠKOFJA LOKA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Mitja Bertoncelj, Pod Plevno 29, Škofja Loka, LPL
 • podpredsednica, Sonja Končan, Grenc 2, Škofja Loka, SDS
 • članica, Darja Franko, Stara cesta 24, Škofja Loka, LPL
 • član, Dejan Meterc, Virmaše 127, Škofja Loka, KS Trata
 • članica, Mina Triplat, Pod Plevno 92, Škofja Loka, KS Kamnitnik
 • članica, mag. Jožica Vavpotič Srakar, Reteče 181, Škofja Loka, KEL
 • član, Simon Zupanc, Ševlje 59, 4227 Selca, KS Bukovica-Bukovščica
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Dejan Meterc, Virmaše 127, Škofja Loka
 • podpredsednik, Mitja Bertoncelj, Pod Plevno 29, Škofja Loka
 • članica, Sonja Končan, Grenc 2, Škofja Loka
 • članica, Mina Triplat, Pod Plevno 92
 • član, Simon Zupanc, Ševlje 59, Selca
 • član, Andrej Eržen, Kidričeva cesta 37 B, Škofja Loka
 • članica, mag. Lidija Goljat Prelogar, Tavčarjev ulica 14, Škofja Loka
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Dejan METERC, Virmaše 127, Škofja Loka
 • podpredsednik, Mitja Bertoncelj, Pod Plevno 29, Škofja Loka
 • član, mag. Matjaž ČEPIN, Pod Plevno 56, Škofja Loka
 • članica, Anica FRELIH, Zminec 114, Škofja Loka
 • član, Stanislav PRAPROTNIK, Gorenja vas – Reteče 84, Škofja Loka
 • članica, Mina TRIPLAT, Pod Plevno 92, Škofja Loka
 • član, Simon ZUPANC, Ševlje 59, 4227 Selca.
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednik, Mitja BERTONCELJ, Pod Plevno 29,Škofja Loka
 • podpredsednik, Dejan METERC, Virmaše 127, Škofja Loka
 • članica, mag. Renata PROSEN, Virmaše 203, Škofja Loka
 • član, Matjaž HAFNER, Fužinska ulica 27, Škofja Loka
 • članica, Anica FRELIH, Zminec 114, Škofja Loka
 • član, Stanko JUVAN, Hafnerjevo naselje 99, Škofja Loka
 • član, mag. Matjaž ČEPIN, Pod Plevno 56, Škofja Loka
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • predsednik, Marko Jožef VRANIČAR
 • podpredsednica, mag. Darja DOBREC
 • članica, Ana ČARMAN
 • član, Dejan METERC
 • član, Mitja BERTONCELJ
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o delu NO v letu 2017
Klikni tukaj za prikaz prilog
Program dela NO za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o nadzoru ZR proračuna Občine Škofja Loka za leto 2017
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o nadzoru Loškega muzeja Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o pregledu javnih razpisov in javnih naročil
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o delu NO Občine Škofja Loka za obdobje 2014-2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o delu in pregled stroškov dela NO za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
Program dela in plan stroškov dela NO za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o delu in pregled stroškov dela NO za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
Program dela in plan stroškov dela NO za leto 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o nadzoru ZR proračuna občine za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o pregledu razpisa za izbiro projektantov, urbanistov, krajinarjev na področju okolja in prostora
Klikni tukaj za prikaz prilog