Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta