Prošnja za zdravstveno rezervacijo zaradi bolezni otroka

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov