Javna razgrnitev Predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za izvedbo projekta: »Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe« Objavljeno na spletu: 30. 9. 2022

30. 9. 2022 79
30.09.2022
Javna naznanila in razgrnitve
17.10.2022 do 11:00
3511-55/2022
29.09.2022
Boštjan Cuznar
bostjan.cuznar@skofjaloka.si